Financieel portaal gemeente Ouder-Amstel

Via dit portaal kunt u de Kadernota, Programmabegroting, Bestuursrapportages en de Jaarrekening van de gemeente Ouder-Amstel digitaal raadplegen. De inhoud van de digitale versies is identiek aan de papieren boekwerken. Daarnaast bieden we in de digitale versie een aantal verdiepingsmogelijkheden zoals onder andere weblinks naar gemeentelijke beleidsstukken en een weergave van indicatoren op de site "Waar staat mijn gemeente".